ایمیل : info@fanavarkar.com

همراه : 09181324457

تلفن : 34735207-083

تلفکس : 34735208-083

محصولات

محصولات

الف) انواع تابلوهای برق صنعتی شامل:

  1. اندازه گیری (زیر ترانسی و کنتوری)
  2. اصلاح ضریب قدرت (بانک خازنی)
  3. راه انداز الکتروپمپ (ستاره مثلث و سافت استارت)
  4. توزیع برق (ایستاده و دیواری)
  5. 20KV تیپ سنتی
  6. راه انداز ماشین آلات و دستگاههای تولیدی (ایستاده و پیانویی)
  7. برق اضطراری (چنج آور سوئیچ)
  8. پارالل ترانس 400/20000 ولت
  9. سلولهای طرح ریتال ایستاده

ب) انواع سینی کابل و نرده بان کابل

ج) انواع دستک چراغ با رنگ الکترواستاتیک

عقد قرارداد با کلیه برندهای معتبر

f.pngh.pngl.pngs.pngsh.png